staří vontové byli anglo-saského původu
a ve stínadlech se dorozumívali pouze
anglicky s výrazným českým přízvukem

bratrstvo kočičí pracky bylo touto
skutečností natolik okouzleno, že
neváhalo použít pro svoji hudbu
jazyk vontů, aby tak nesetřelo
pel textové originality